Ferie & stengt

Nå er vi inne i sommerferieavvikling. Vi prøver å unngå å avtale vanlige legekontroller på sommeren. Ved behov for legehjelp ved sykdom, har vi som før tilbud om time på samme dag ved telefonisk kontakt, eller ved personlig oppmøte.

Ferien er fordelt på leger og medarbeidere fra uke 26 til og med uke 33.

På grunn av redusert bemanning, må en medregne lengre ventetid ved legekontoret, og lengre ventetid på å få svar på telefonen.

Det er ikke satt inn legevikar i sommer, de legene som er her, vikarierer for de som har ferie.

Ferievikar for medarbeiderne er Rikke Gunnes.

 

 

BEHOV FOR LEGE UTENOM ÅPNINGSTIDENE, RING 116117

VED AKUTT ALVORLIG SYKDOM, RING 113