Hvem er vi?

LEGER VED VÅRT LEGEKONTOR

 • BJØRN LYNGEN

  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Kommuneoverlege
  • Ansvarlig for miljørettet helsevern
  • Permisjon i fra 25. april t.o.m. 2. september 2022
  • Er ikke ved legekontoret tirsdager og fredager
 • ERIC TAKYI 
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • KNUT ARNE SOLBERG
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • STEINAR MOEN BRÆKKEN 
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Helsestasjonslege
 • PETER CHR. BRÄUNLICH
  • Fastlege
  • Veileder til turnuslege
 • THUY-VU LE HOVDAHL
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
 • LONG TRAN
  • Turnuslege fra 01.03.22 til 31.08.22
  • Ansvarlig for helsestasjon for ungdom
 • KAROLINE LØKKEN RØYM
  • Legevikar for Bjørn Lyngen sine pasienter
  • Skal være hos oss fra 01.03.22 – 02.09.22

 

MEDARBEIDERE VED VÅRT LEGEKONTOR:

 • RUTH ELSBET SVEÅS DIGRE
  • Kontorleder
  • Sykepleier
 • SISSEL LYNGEN
  • Helsesekretær
 • MARIANN LER
  • Helsesekretær
 • MONICA TOSETH
  • Helsesekretær
 • MARTE JAKOBSEN ØSTRENG
  • Helsesekretær
 • MAY BRITT GYLØIEN
  • Helsesekretær
  • vikar for Marte
 • INGRUN MOHOLT
  • Sykepleiestudent
  • vikarierer av og til ved legekontoret
 •  JANNIKE HALSETH
  • Helsesekretær
  • Vikarierer av og til ved legekontoret

 

NOEN GANGER KAN DU OPPLEVE Å MØTE STUDENTER (HELSESEKRETÆRER, SYKEPLEIERE, LEGER) VED VÅRT LEGEKONTOR.

ALLE SOM ER VED LEGEKONTORET SOM HELSEPERSONELL HAR LOVPÅLAGT TAUSHETSPLIKT.