Hvem er vi?

LEGER VED VÅRT LEGEKONTOR

 • ERIC TAKYI
  • Fastlege
  • Spesialist i Almennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • KNUT ARNE SOLBERG
  • Fastlege
  • Spesialist i Almennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • STEINAR MOEN BRÆKKEN
  • Fastlege
  • Helsestasjonslege
 • PETER CHR. BRÄUNLICH
  • Fastlege
  • Ansvarlig for reisevaksiner
  • Godkjent petroleumslege
 • BJØRN LYNGEN
  • Fastlege
  • Kommuneoverlege
  • Ansvarlig for miljørettet helsevern
 • THUY-VU LE HOVDAHL
  • Fastlege
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • CHRISTINE GJERTSEN

  • Turnuslege fra 01.09.19 til 29.02.20
  • Ansvarlig for helsestasjon for ungdom

 

MEDARBEIDERE VED VÅRT LEGEKONTOR:

 • KRISTIN SUNNSET HORGØIEN
  • Kontorleder
  • Bioingeniør
 • SISSEL LYNGEN
  • Helsesekretær
 • INGER BERIT HERRESKILBRED
  • Helsesekretær
 • MARIANN LER
  • Helsesekretær
 • MONICA TOSETH
  • Helsesekretær
 • MARTE JAKOBSEN ØSTRENG
  • Helsesekretær