Hvem er vi?

LEGER VED VÅRT LEGEKONTOR

 • BJØRN LYNGEN

  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Kommuneoverlege
  • Ansvarlig for miljørettet helsevern
 • ERIC TAKYI 
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • KNUT ARNE SOLBERG
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
  • Tilsynslege ved Midtre Gauldal sykehjem
 • STEINAR MOEN BRÆKKEN 
  • Fastlege
  • Helsestasjonslege
 • PETER CHR. BRÄUNLICH
  • Fastlege
  • Veileder til turnuslege
 • THUY-VU LE HOVDAHL
  • Fastlege
  • Spesialist i Allmennmedisin
 • ANNE RØNNEBERG
  • Turnuslege fra 01.09.21 til 28.02.22
  • Ansvarlig for helsestasjon for ungdom

 

MEDARBEIDERE VED VÅRT LEGEKONTOR:

 • RUTH ELSBET SVEÅS DIGRE
  • Kontorleder
  • Sykepleier
 • SISSEL LYNGEN
  • Helsesekretær
 • MARIANN LER
  • Helsesekretær
 • MONICA TOSETH
  • Helsesekretær
 • MARTE JAKOBSEN ØSTRENG
  • Helsesekretær
 • RIKKE GUNNES
  • Sykepleiestudent
  • vikarierer av og til ved legekontoret
 • MAY BRITT GYLØIEN
  • Helsesekretær
  • vikarierer av og til ved legekontoret
 •  JANNIKE HALSETH
  • Helsesekretær
  • Vikarierer av og til ved legekontoret

 

NOEN GANGER KAN DU OPPLEVE Å MØTE STUDENTER (HELSESEKRETÆRER, SYKEPLEIERE, LEGER) VED VÅRT LEGEKONTOR.

ALLE SOM ER VED LEGEKONTORET SOM HELSEPERSONELL HAR LOVPÅLAGT TAUSHETSPLIKT.