Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 09.00-12.00. og 12.30-15.00 (Torsdager 13.30-15.00)

Vi har kølappsystem. Du kan trekke kølapp fra begge sider av resepsjonen. Når tallet ditt kommer opp på lystavlen, er det din tur.

Laboratoriet er åpen hver dag fra kl. 09.00-12.00 og 12.30-14.30 (Torsdager 13.30-14.30)

Kommer du for kun prøvetaking trekker du kølappe og melder deg i resepsjonen.

Har du vært på legetime samme dag, venter du i gangen utenfor laboratoriet til du blir ropt opp.

 

Vi har fått ny turnuslege fra 1 september 2019.

Hun heter Christine Gjertsen og skal være her frem til 1. Mars 2020.

Hun er helsestasjoneslege ved helsestasjon for ungdom, hver onsdag fra kl. 13.30 til 15.00.

Hun tar pasienttimer for alle fastlegene ved vårt legekontor.