Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 09.00-12.00. og 12.30-15.00 (Torsdager 13.30-15.00)
Vi har kølappsystem inn til resepsjonen. Du kan trekke kølapp fra begge sider av resepsjonen. Når tallet ditt kommer opp på lystavlen, er det din tur.Laboratoriet er åpen hver dag fra kl. 09.00-12.00 og 12.30-14.30 (Torsdager 13.30-14.30)

Kommer du for kun prøvetaking trekker du kølappe og melder deg i resepsjonen.

Har du vært på legetime samme dag, venter du i gangen utenfor laboratoriet til du blir ropt opp.

 

 

Vi har fått ny turnuslege fra 1. september 2021

Hun heter Anne Rønneberg og skal være her frem til 28. Februar 2022.

Hun er helsestasjoneslege ved helsestasjon for ungdom, hver onsdag fra kl. 13.30 til 15.00.

Hun tar pasienttimer for alle fastlegene ved vårt legekontor.