Priser

Det kan være endringer på prisene fra 1. juli. Siden oppdateres fortløpende.

Priser fastsatt av Den norske legeforening:
Konsltasjoner med lege  Tillegg pris Pris m/frikort
Legetime hos allmennlege/LIS1-lege 0,- 160,- 0,-
Legetime hos spesialist i allmennmedisin 52,- 212,- 0,-
Legetime pluss blodprøve, urinprøve, innsending av prøvemateriell 59,- 219,-/271,- 0,-
Legetime pluss mindre bandasjeskift. 67,- 227,-/279,- 67,-
Legetime pluss EKG, Spirometri, sårbehandling med bandasjer. 102,- 262,-/314,- 102,-
Legetime pluss små kirurgi med bedøvelse 145,- 305,-/357,- 145,-
Legetime pluss større kirurgi med bedøvelse 198,- 358,-/411,- 198,-
Legetime pluss Gynekologisk undersøkelse 126,- 286,-/338,-  67,-
Oppmøter uten legetime
Prøvetaking 118,- 0,-
Bandasjeskift 161,- 102,-
Øreskylling 161,- 102,-
24-t Blodtrykksmåling 161,- 102,-
Glukosebelastning 2 timer 220,- 102,- (også gravide)
legeattester/legeerklæringer
Attest for skolefravær 150,- 150,-
Legeattest for opptak til politiskolen og andre spesialskoler 650,- 650,-
Erklæring ved søknad om førerkort 650,- 650,-
Erklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 250,- 250,-
Erklæring til en fosterforelder 250,- 250,-
Vaksiner
influensa 50,- 0,-
lungebetennelse 454,- 400,-
hepatitt A+B 604,- 550,-
stivkrampe 354,- 300,-
Medikamenter etter gjeldende kostnad