Priser

Det kan være endringer på prisene fra 1. juli. Siden oppdateres fortløpende.

Priser fastsatt av Den norske legeforening:
Konsltasjoner med lege  Tillegg pris Pris m/frikort
Legetime allmennlege/turnuslege 0,- 155,- 0,-
Legetime spesialist i allmennmedisin 49,- 204,- 0,-
Legetime blodprøve, urinprøve, innsending av prøvemateriell 55,- 210,-/259,- 0,-
Legetime gynekologisk undersøkelse, mindre bandasjeskift. 62,- 217,-/266,- 62,-
Legetime EKG, Spirometri, sårbehandling med bandasjer. 93,- 248,-/297,- 93,-
Legetime små kirurgi med bedøvelse 131,- 286,-/335,- 131,-
Legetime større kirurgi med bedøvelse 177,- 332,-/381,- 177,-
Oppmøter uten legetime
Prøvetaking 111,- 0,-
Bandasjeskift 149,- 93,-
Øreskylling 149,- 93,-
24-t Blodtrykksmåling 149,- 93,-
Glukosebelastning 2 timer 204,- 93,- (og gravide)
legeattester/legeerklæringer
Attest for skolefravær 150,- 150,-
Legeattest for opptak til politiskolen og andre spesialskoler 650,- 650,-
Erklæring ved søknad om førerkort 650,- 650,-
Erklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 250,- 250,-
Erklæring til en fosterforelder 250,- 250,-
Vaksiner
influensa 185,- 131,-
lungebetennelse 454,- 400,-
hepatitt A+B 604,- 550,-
stivkrampe 354,- 300,-
Medikamenter etter gjeldende kostnad