Priser

Det kan være endringer på prisene fra 1. juli. Siden oppdateres fortløpende.

Priser fastsatt av Den norske legeforening:
Konsltasjoner med lege  Tillegg pris Pris m/frikort
Legetime hos allmennlege/LIS1-lege 0,- 160,- 0,-
Legetime hos spesialist i allmennmedisin 52,- 212,- 0,-
Legetime pluss blodprøve, urinprøve, innsending av prøvemateriell 59,- 219,-/271,- 0,-
Legetime pluss mindre bandasjeskift. 63,- 223,-/275,- 63,-
Legetime pluss EKG, Spirometri, sårbehandling med bandasjer. 95,- 255,-/307,- 95,-
Legetime pluss små kirurgi med bedøvelse 134,- 294,-/346,- 134,-
Legetime pluss større kirurgi med bedøvelse 181,- 341,-/393,- 181,-
Legetime pluss Gynekologisk undersøkelse 118,- 278,-/330,-
Oppmøter uten legetime
Prøvetaking 118,- 0,-
Bandasjeskift 153,- 95,-
Øreskylling 153,- 95,-
24-t Blodtrykksmåling 153,- 95,-
Glukosebelastning 2 timer 213,- 95,- (også gravide)
legeattester/legeerklæringer
Attest for skolefravær 150,- 150,-
Legeattest for opptak til politiskolen og andre spesialskoler 650,- 650,-
Erklæring ved søknad om førerkort 650,- 650,-
Erklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 250,- 250,-
Erklæring til en fosterforelder 250,- 250,-
Vaksiner
influensa 50,- 0,-
lungebetennelse 454,- 400,-
hepatitt A+B 604,- 550,-
stivkrampe 354,- 300,-
Medikamenter etter gjeldende kostnad