Priser

Det kan være endringer på prisene fra 1. juli. Siden oppdateres fortløpende.

Priser fastsatt av Den norske legeforening:
Konsltasjoner med lege  Tillegg pris Pris m/frikort
Legetime hos allmennlege/LIS1-lege 0,- 155,- 0,-
Legetime hos spesialist i allmennmedisin 49,- 204,- 0,-
Legetime pluss blodprøve, urinprøve, innsending av prøvemateriell 55,- 210,-/259,- 0,-
Legetime pluss mindre bandasjeskift. 63,- 218,-/267,- 63,-
Legetime pluss EKG, Spirometri, sårbehandling med bandasjer. 95,- 250,-/299,- 95,-
Legetime pluss små kirurgi med bedøvelse 134,- 289,-/338,- 134,-
Legetime pluss større kirurgi med bedøvelse 181,- 336,-/385,- 181,-
Legetime pluss Gynekologisk undersøkelse 118,- 273,-/322,-
Oppmøter uten legetime
Prøvetaking 111,- 0,-
Bandasjeskift 151,- 95,-
Øreskylling 151,- 95,-
24-t Blodtrykksmåling 151,- 95,-
Glukosebelastning 2 timer 206,- 95,- (også gravide)
legeattester/legeerklæringer
Attest for skolefravær 150,- 150,-
Legeattest for opptak til politiskolen og andre spesialskoler 650,- 650,-
Erklæring ved søknad om førerkort 650,- 650,-
Erklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede 250,- 250,-
Erklæring til en fosterforelder 250,- 250,-
Vaksiner
influensa 225,- 225,-
lungebetennelse 454,- 400,-
hepatitt A+B 604,- 550,-
stivkrampe 354,- 300,-
Medikamenter etter gjeldende kostnad